Zoek Me Nu Sociaal

GEANNULEERD Nationale Actie 3 april 2020

In het kader van de Europese actiedag tegen de commercialisering van gezondheid en sociale bescherming organiseert het Actieplatform gezondheid en solidariteit VZW– een initiatief van de vakbonden en mutualiteiten, verschillende netwerken en organisaties, NGO’s en academici – een nationale actie op vrijdag 3 april van 10u30 tot 13u op het Luxemburgplein in Brussel, voor het Europees parlement.

In heel Europa zullen sociale bewegingen de herfinanciering en een betere verdeling van de middelen voor de gezondheid en de sociale bescherming eisen om een einde te maken aan de commercialisering en zo de toegang tot gezondheid en welzijn voor iedereen te garanderen.

De situatie in de gezondheidszorg verslechtert in heel Europa en ons zorgstelsel wordt uitgehold ten gunste van commerciële verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische bedrijven en een beleid van New Public Management binnen onze zorginstellingen. De kwaliteit van de zorg neemt af, de arbeidsomstandigheden verslechteren, de lonen stagneren en de werknemers in de sector hebben te maken met een steeds grotere werkdruk.

Openbare en social profit diensten kunnen niet meer voldoen aan de behoeften van de bevolking door gebrek aan middelen… en commerciële spelers betreden de “markt” om de leegte op te vullen die door dit beleid werd gecreëerd. Deze commerciële diensten bieden duurdere dienstverlening aan de meest solvabele klanten.  De meest welvarende burgers kunnen zich een snelle, regelmatige en hoogwaardige zorg van deze commerciële spelers veroorloven. De anderen moeten het doen met wat de ondergefinancierde publieke en social profit diensten nog kunnen bieden.

Laten we samen strijden voor kwaliteitsvolle zorgen en een waardige sociale bescherming voor iedereen!

Sluit je aan bij de Europese actiedag tegen de commercialisering van gezondheid en sociale bescherming!

Er worden acties georganiseerd in Frankrijk, Nederland, Spanje, Italië, Griekenland, Kroatië, Macedonië, Groot-Brittannië, Duitsland… In België zijn we op vrijdag 3 april in actie!

Tijdens deze actie zullen verschillende organisaties op ludieke wijze onze huidige moeilijkheden op het terrein illustreren, maar ook aantonen hoe we gezondheid en sociale bescherming voor iedereen toegankelijk kunnen maken!

·

Omdat gezonde, kwalitatief hoogstaande diensten in een goede gezondheid beginnen met toereikende financiering

… onze overheden moeten zorgen voor een adequate financiering voor publieke en social profit dienstverlening gebaseerd op een systeem van solidariteit.

·

Omdat een bevolking enkel in goede gezondheid kan zijn als we de marktwerking tegen te gaan

… onze overheden moeten commerciële for profit bedrijven in alle sectoren van gezondheid en welzijn uitsluiten.

·

Omdat toegang tot gezondheid het garanderen is van de financiële, geografische, temporele en culturele toegankelijkheid voor iedereen

… onze overheden moeten erop toekijken dat deze diensten voor de gehele bevolking op gelijke wijze toegankelijk zijn.

·

Omdat gezondheidsdemocratie onmisbaar is. We zien maar al te vaak dat commerciële lobbyisten de politieke agenda bepalen bij de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid …

… onze overheden moeten zowel werknemers als patiënten betrekken bij het bepalen van het gezondheidsbeleid.

·

Omdat 75% van onze gezondheid afhankelijk is van sociale, ecologische en genderdeterminanten

…moeten onze overheden ernaar streven de diepgewortelde ongelijkheden in onze samenleving weg te werken.

·

Omdat het geneesmiddelenbeleid ten dienste moet staan van de bevolking en niet van de multinationale farmaceutische bedrijven…

… onze overheden moeten een betere onderhandelingspositie bekomen door een betere samenwerking met andere landen, de aankoop van generische geneesmiddelen, een strengere controle op de toekenning van patenten, de ontwikkeling van nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsmodellen, het tegengaan van woekerwinsten in de farmaceutische sector, enz.

Omdat het dringend en noodzakelijk is om de toegang tot gezondheidszorg en sociale bescherming te garanderen voor iedereen!

Meer info http://europe-health-network.net/

Event op Facebook


www.gezondheid-solidariteit.be

Over de Auteur: Zoek Me Nu
Vertel ons meer over jezelf.