Zoek Me Nu Sociaal
Advertentie
INEOS

Waarom? Neen!, tegen INEOS “project One” CO2 neutrale kraker.

!!! PLASTICS !!! Wij leven in een wereld waar plastics de natuurlijke materialen verdrongen hebben wegens de lage kostprijs.

Plastics hebben een korte levensduur en zijn niet afbreekbaar, belanden in de natuur of verbrandingsovens. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen veel broeikasgassen, waaronder CO2, vrij in de atmosfeer. In 2021 alleen al hebben wetenschappers gemeten dat door zowel de productie en de verbranding van plastic 850 miljoen ton broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen.

Je kan dus een kraker bouwen zoals INEOS Project ONE in Antwerpen, waar de productie uitstoot in de toekomst zero neutraal is, doch blijft het restproduct (plastics) bij verwerking buiten de recyclage voor vele tonnen CO2 uitstoot en andere vervuiling zorgen. Bij het toekennen van CO2 en stikstof vergunningen word er geen rekening gehouden met het verwerken van het eindproduct en vervuiling door microplastics. Hierover geen woord over een oplossing bij INEOS of NVA (politieke partij België).

Plastics recyclage is goed vanwege het grootte aanwezige plastics dat reeds in roulatie is maar het moedigt consumptie en massa productie aan om weer nieuwe goedkope uit plastic vervaardigde goederen te produceren. Wie die kosten betaald moet je jezelf niet echt afvragen als je de prijs van verpakkingen en goederen bekijkt en vergelijkt met de duurzaamheid. Het is als een visuele cirkel waar de negatieve impact op natuur en gezondheid verborgen blijft. Moeten wij echt nog meer nieuwe plastics aanmaken?

Volgens verdedigers van INEOS “project ONE” is de nieuwe kraker nodig voor de productie van de DC BIPOLAIRE kabels, dat zijn de kabels die van de HVDC cabines op de windmolenparken op de noordzee naar Oostende en Brugge lopen. Dit gebeurd met DC = gelijkstroom omdat dan zowel de aanvoer als afvoer van de stroom door 1 dezelfde kabel kan en dus niet 2 kabels of zelfs 4 kabels (drijfkracht) moeten geplaatst worden. Deze kabels (LPET) worden de laatste jaren geïsoleerd zulke plastics, deze kabels worden vooral in Europa geproduceerd.

Vroeger gebruikte men de duurdere kabels op basis van met olie gedrenkt papier die dan weer vanuit America of China moeten geïmporteerd worden. Er bestaan hier twee versies de met hoge en lage druk olie als vloeistof en de massa geïmpregneerde versie. In Nederland worden de 380 KV hogespanning leidingen vele malen ondergronds aangelegd daar dat veel minder impact heeft op het milieu. In België overweegt men eerder de goedkopere bovengrondse aanleg voor het gedeelte dat over land moet.

Het is zeker niet onbelangrijk te overwegen wat de duurzaamste keuze is voor de gebruikte materialen voor de isolatie en behuizing van de hoogspanningskabels zowel op land als in de zeebodem. Beslissingen worden eerder genomen op de kostprijs dan op de duurzaamheid. foto: Geëxtrudeerde hoogspanningskabelsectie. De eerste koppeling tussen twee elektriciteitscentrales in Nederland was tussen Rotterdam en Den Haag. Dit gebeurde door middel van een ondergrondse oliegevulde hoogspanningskabel (oliedrukkabels). Om de oliedruk op peil te houden en te bewaken, bevonden zich op verschillende punten gebouwtjes met meetapparatuur en expansievaten. Langs de A13 staan nog twee van die gebouwtjes, die de status van industrieel erfgoed hebben. De olie zorgt, samen met papierwikkelingen om de geleiders, voor de isolatie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogspanningsnet

Met deze gegevens in het achterhoofd kunnen wij vaststellen dat de keuze om nog een extra ethaan kraker te plaatsen, alhoewel hij veel minder CO2 uitstoot niet echt een duurzaam product als eindresultaat heeft. In een toekomst naar het streven om fossiele brandstoffen te weren in de toekomst zien wij dat aardgas als grondstof buiten CO2 vervuiling, ook plastic vervuiling met zich meebrengt. Als de productie van nieuwe plastics groter is dan wat kan gerecycleerd worden, beland het afval in de verbrandingsovens (CO2) of op stortplaatsen (microplastics). Duidelijk is wel dat in geen enkel informatie dat NVA of INEOS kenbaar maakt er over echte duurzaamheid of het eindproduct word gesproken.

Om deze reden kan je milieubewuste burger onmogelijk akkoord gaan met een nieuwe ethaan kraker.

Lees ook: De desinformatie campagne rond ineos project one stopt hier!

Bron: https://www.zeronaut.be/

Artikel: https://www.zeronaut.be/de-desinformatie-campagne-rond-ineos-project-one-stopt-hier

Over de Auteur: Zoek Me Nu
Vertel ons meer over jezelf.

Zoek MeNu Netwerk: Elektronische Informatie Dienst

Opmerkingen

Er zijn nog geen reacties