Zoek Me Nu Sociaal
Nicole de Moor verzekert dat ze steun van de premier geniet voor beleid rond alleenstaande mannelijke asielzoekers

Nicole de Moor verzekert dat ze steun van de premier geniet voor beleid rond alleenstaande mannelijke asielzoekers

Bron: www.nieuwsblad.be België: 2023-09-25 08:21:08 , Het Nieuwsblad : Binnenland [ad_1] © BELGAStaatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) geniet de steun van premier Alexander De Croo voor haar beleid waarbij alleenstaande mannelijke asielzoekers tijdelijk geen opvang krijgen in het netwerk van Fedasil. “Ja, zeker”, verklaarde ze maandag desgevraagd op de Franstalige zender RTBF.De staatssecretaris nam enkele weken geleden die beslissing om te voorkomen dat gezinnen en kinderen op straat zouden terechtkomen. De Raad van State schorste die beslissing, maar omdat er gewoonweg onvoldoende plaatsen zijn, zet de Moor haar beleid voort. De linkse coalitiepartners zijn absoluut niet te spreken over die koers.LEES OOK. Premier De Croo na uitspraak Raad van State over asielopvang: “We doen alles om de wet te respecteren”“Het is geen eenvoudige situatie, het is geen situatie die ik wens, of die de premier wenst. En de premier heeft ook duidelijk gezegd dat we de wet willen naleven en de beslissing van de Raad van State willen nakomen. Maar we zijn daar vandaag niet toe in staat”, aldus de staatssecretaris.“Mijn engagement is heel duidelijk. We hebben al duizenden nieuwe plaatsen gecreëerd voor asielzoekers in nieuwe centra in het hele land en we zoeken nog extra plaatsen om iedereen te kunnen opvangen.” Ze herhaalt dat ze het standpunt van de Raad van State onderschrijft, dat iedere asielzoeker recht heeft op opvang. “Maar er is de realiteit op het terrein. Het aantal asielzoekers dat de laatste twee jaar is aangekomen, ligt zo hoog dat we zelfs met al die nieuwe centra er niet in slagen iedereen op te vangen.”LEES OOK. Staatssecretaris De Moor zal alleenstaande mannen opvang blijven weigeren, ondanks terechtwijzing Raad van State [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.nieuwsblad.be

Welk beleid gaat de Kamer controversieel verklaren?
De spreidingswet en het stikstofbeleid sneuvelen waarschijnlijk als eerste

Welk beleid gaat de Kamer controversieel verklaren? De spreidingswet en het stikstofbeleid sneuvelen waarschijnlijk als eerste

Bron: www.volkskrant.nl Nederland: 2023-09-05 04:00:10 , VK: Voorpagina [ad_1] Welk beleid gaat de Kamer controversieel verklaren? De spreidingswet en het stikstofbeleid sneuvelen waarschijnlijk als eerste [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.volkskrant.nl

Jan Jambon nodigt Europese regionale leiders volgend jaar uit in KMSKA: “Regio’s actiever betrekken bij Europees beleid” (Antwerpen)

Jan Jambon nodigt Europese regionale leiders volgend jaar uit in KMSKA: “Regio’s actiever betrekken bij Europees beleid” (Antwerpen)

Bron: www.gva.be België: 2023-08-31 20:41:24 , Gazet van Antwerpen : Binnenland [ad_1] © BELGAVlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat volgend voorjaar tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie de leiders van een aantal Europese regio’s uitnodigen voor een top in Antwerpen, zo is donderdag op zijn kabinet vernomen.Bron: BelgaVandaag om 21:41Jambon wil het Belgische EU-voorzitterschap in het eerste semester van 2024 aangrijpen om een sterkere rol voor de regio’s op de Europese scène te bepleiten. Dat wil de minister-president onder meer in de verf zetten met de organisatie van een top met de leiders van een “selecte groep van sterke regio’s”. De top zal plaatsvinden op 18 april in Antwerpen, en gaat van start met een ontvangst in het KMSKA. Het precieze deelnemersveld ligt nog niet vast. Wie er wel zeker bij zal zijn, is de Waalse minister-president Elio Di Rupo, die Jambon woensdag nog bezocht in Namen. “”We merken dat ook heel wat andere Europese regio’s hun stempel meer en meer wensen te drukken” stelde Jambon in de Waalse hoofdstad. “We willen dan ook van het EU-voorzitterschap gebruikmaken om de regio’s actiever bij de Europese besluitvorming te betrekken”.InspraakJambon pleitte er ook opnieuw voor een herziening van de bestaande samenwerkingsakkoorden over de Belgische vertegenwoordiging in de Europese Unie. Het is voor hem cruciaal dat de regio’s voldoende inspraak hebben over de thema’s die aan hun bevoegdheden raken. Die akkoorden stipuleren dat België in de EU-ministerraden door federale ministers wordt vertegenwoordigd voor beleidsdomeinen als Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken of Financiën, maar ook dat ministers van de deelstaten volgens een rotatiesysteem de Belgische stem vertolken wanneer het gaat om bevoegdheden die grotendeels of exclusief tot de regio’s behoren. Zo zal Jambon tijdens het Belgische voorzitterschap de ministerraad Cultuur voorzitten en Di Rupo die van de ministers bevoegd voor cohesiebeleid.  [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.gva.be

Borgerhout herdenkt slachtoffers koloniale beleid als antwoord op gedenksteen voor kolonialen (Borgerhout)

Borgerhout herdenkt slachtoffers koloniale beleid als antwoord op gedenksteen voor kolonialen (Borgerhout)

Bron: www.gva.be België: 2023-05-21 16:33:21 , Gazet van Antwerpen : Stad [ad_1] Met een korte plechtigheid werd de gedenkplaat voorgesteld. — © Patrick De RooBorgerhout - Aan het districtshuis op het Moorkensplein is zondag een gedenksteen ingehuldigd voor de slachtoffers van het voormalig Belgisch koloniale beleid. De nieuwe steen tegen de gevel is een reactie op een bestaande gedenksteen uit 1949 voor Borgerhoutse kolonialen.Patrick Van de Perre Vandaag om 17:33De nieuwe gedenksteen hangt langs de straatzijde van het districtshuis. De tekst luidt ‘Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van koloniaal geweld, onderdrukking en uitbuiting in het Congo van Leopold II (1876-1908), Belgisch Congo (1908-1960) en het Belgisch mandaatgebied Ruanda-Urundi (1919-1962)’.“Met deze gedenksteen geven we een belangrijke erkenning aan de vele slachtoffers van ons koloniaal verleden, iets dat nog heel weinig expliciet gebeurt. Het is ook een even monumentaal antwoord op de huidige gedenksteen”, zegt de districtsschepen Mariam El Osri (Groen).Districtsschepen Ben Van Duppen (PVDA), die onder ander bevoegd is voor diversiteit, noemt de onthulling van de gedenksteen een historisch moment. “De sporen van de Belgische koloniale geschiedenis zijn vandaag nog steeds aanwezig. Ook de ideeën van toen leven verder in het racisme vandaag.”De nieuwe gedenkplaat tegen de gevel van het districtshuis is een antwoord op een ander herinneringsbord. — © Patrick De Roo“Openbare ruimte is voor iedereen” Volgens Van Duppen kan men het met dit project op een “verbindende manier over racisme en discriminatie” hebben. “De Borgerhoutse openbare ruimte is er voor iedereen, dus die moet zo inclusief mogelijk zijn. Daarom moeten we kritisch naar dit gezamenlijk verleden én de bijhorende symbolen in het straatbeeld durven kijken.”De gedenkplaat uit 1949 herdenkt Borgerhoutse kolonialen. — © Patrick De RooDe erfgoedwerking ‘Littekens van Borgerhout’, waar deze gedenksteen onderdeel van is, focust op gevoelig erfgoed. “Via onder andere gegidste rondleidingen hebben we ingezet op het delen van historische kennis”, zegt de districtsschepen voor Cultuur en Erfgoed Aïssatou Cissé (Vooruit).Tijdens een aantal publieke momenten werden ook antwoorden van bewoners op een aantal vragen verzameld. “Vragen zoals wat is de toekomst van koloniale symbolen in het straatbeeld? En moeten we die verwijderen of behouden en duiden? De meningen waren uiteenlopend, maar de grootste voorkeur lag toch merkbaar bij duiding”, zegt Aïssatou Cissé.www.borgerhoutbewaart.be. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.gva.be

Klimaatverandering leidt tot economische schade, maar beleid kan dat voorkomen | Klimaat

Klimaatverandering leidt tot economische schade, maar beleid kan dat voorkomen | Klimaat

Bron: www.nu.nl Nederland: 2023-04-03 08:54:32 , NU [ad_1] 03 apr 2023 om 05:08Update: 6 minuten geledenKlimaatverandering kan de wereldeconomie deze eeuw flink pijn doen. Maar we kunnen dat grotendeels voorkomen door de opwarming van de aarde serieus te beperken.Als de aarde zo'n 2 graden warmer wordt, kan de mondiale economie aan het einde van de eeuw met ongeveer 2 procent gekrompen zijn. Maar als de aarde 3 graden warmer wordt, kan de wereldeconomie met wel 10 tot 12 procent krimpen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht.Slechts 1 graad extra maakt de economische schade dus vijf tot zes keer zo groot, staat in de studie die in het vakblad Nature Climate Change is verschenen.Het onderzoek is gebaseerd op modellen. De cijfers kunnen in de praktijk dus lager of hoger uitvallen. Maar de hoofdlijn is helder: hoe warmer de aarde wordt, hoe groter de economische schade. En daar steken de kosten van klimaatbeleid heel gunstig tegen af.Een oud inzicht: in actie komen loontDat niets doen duurder is dan wél ingrijpen, is geen nieuw inzicht. Al in 2006 waarschuwde de invloedrijke Britse econoom Nicholas Stern daarvoor. En ook recent bleek uit talrijke studies dat het ambitieuste klimaatbeleid ook het beste voor de wereldeconomie is.Toch worstelen economen met de vergelijking. Zo is het relatief eenvoudig om na een orkaan of overstroming de materiële schade in te schatten. Ook kunnen ze na een hete, droge zomer de lagere landbouwopbrengst in kaart brengen. Maar het is veel lastiger om vooruit te kijken.We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat de zeespiegel met 1 meter stijgt en bij verdere opwarming nog sterker stijgt. Grote delen van Nederland moeten dan op de schop. En sommige dichtbevolkte kustregio's worden mogelijk onbewoonbaar. Maar bereken maar eens het economische effect daarvan.Schade aan natuur en gezondheid niet meegewogenOok in deze nieuwe studie moesten de onderzoekers veel schade van klimaatverandering buiten beschouwing laten, zegt hoofdauteur Kaj-Ivar van der Wijst tegen NU.nl. "Denk aan ecologische schade, zoals verlies aan biodiversiteit, en bijvoorbeeld gezondheidsschade door hittegolven. We nemen zulke posten niet mee, omdat het lastig is om die in geld uit te drukken."Daar komt bij dat het moeilijk is om de economische gevolgen van extreem weer mee te nemen. De schade wordt dus nog steeds flink onderschat, zeggen de onderzoekers.Maar zelfs zonder deze posten blijkt ambitieus klimaatbeleid beter te zijn voor de economie, zegt de onderzoeker van het Utrechtse Copernicus Institute of Sustainable Development. Zo zijn de economische baten van klimaatbeleid volgens deze studie 1,5 tot 4 keer zo groot als de kosten. "Klimaatbeleid heeft ook puur economisch gezien veel zin: het levert veel meer op dan het kost."Klimaatbeleid vraagt om grote investeringenWel zijn er nog problemen die dit verhaal extra lastig maken. Zo is de schade van klimaatverandering onevenredig verdeeld over arme en rijke landen, zegt coauteur Detlef van Vuuren. Bijvoorbeeld in gebieden die kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging treedt de schade pas later op.Als we de doelen uit het Parijsakkoord niet halen, zal de schade in de tweede helft van deze eeuw sterk... Lees meer

🎧 Volgens rasbestuurder Pier Eringa moeten uitvoerders zich veel meer met beleid bemoeien

Bron: www.volkskrant.nl Nederland - 2022-07-17 11: 00: 00 , VK: Podcasts [ad_1] 🎧 Volgens rasbestuurder Pier Eringa moeten uitvoerders zich veel meer met beleid bemoeien [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.volkskrant.nl - Nederland

🎧 Het is lastig afrekenen met je eigen beleid, blijkt na een halfjaar Rutte 4. Beluister onze politieke podcast

Bron: www.volkskrant.nl Nederland - 2022-07-08 17:00:00 , VK: Podcasts [ad_1] 🎧 Het is lastig afrekenen met je eigen beleid, blijkt na een halfjaar Rutte 4. Beluister onze politieke podcast [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.volkskrant.nl - Nederland

Jetten wil door met ambities CO2-aanpak: ’Groen label gas raakt beleid niet’ | Binnenland

Bron: www.telegraaf.nl Nederland - 2022-04-20 22: 13: 47 , De Telegraaf [ad_1] PremiumHet beste van De TelegraafDoor Theo Besteman en Mike Muller1 uur geleden in BINNENLANDNederland, Rotterdam 10 april 2022 LNG-terminal op de Maasvlakte in de Rotterdamse Haven. Liquefied Natural Gas, Rotterdamse opslag terminal met vloeibaar aardgas. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Peter HilzⒸ Foto ANP/HHDen Haag - Dat de Europese Commissie het licht op groen wil zetten voor extra investeringen in onder meer aardgas, heeft volgens klimaatminister Jetten geen gevolgen voor de Nederlandse ambities om CO2-uitstoot fors terug te dringen. Komende jaren zal volop door worden gegaan met maatregelen om die uitstoot te verminderen, zoals het aardgasvrij maken van woningen, opwek van waterstof en het vergroenen van de industrie. Ook wordt het licht op groen gezet voor investeringen in kernenergie. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.telegraaf.nl - Nederland

Beleid loont: we zien de vuile lucht in Brussel opklaren

Bron: www.standaard.be België: 2022-03-21 04: 25: 00 , De Standaard : Binnenland [ad_1] Hoe gezond is de lucht in Brussel. Daarover ging het buurtonderzoek dat De Standaard organiseerde met een reeks partners zoals de Universiteit Antwerpen, de krant Le Soir en Leefmilieu Brussel. De resultaten zijn er nu en ze verrassen toch wel. Want we hebben zowaar goed nieuws te melden. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.standaard.be

Vier parlementsleden verlaten het beleid van de Deense Volkspartij / BT

Bron: www.bt.dk Denemarken, 2022-02-21 20: 00: 00 , Nyheder [ad_1] Vier leden van de Deense Volkspartij hebben de partij verlaten. Dit zijn de gezondheidsrapporteur Liselott Blixt, de werkgelegenheidsrapporteur Bent Bøgsted, de voedselrapporteur Lise Bech en de sociaal-rapporteur Karina Adsbøl. Verschillende media schrijven dat Dr. Dit gebeurt slechts vier weken nadat Morten Messerschmidt de presidentsverkiezingen in de Deense Volkspartij heeft gewonnen en op de weg naar buiten zal er geen weerstand zijn tegen Morten Messerschmidt. "Ik sluit me aan bij de Deense Volkspartij. Ik heb het vertrouwen in Morten als voorzitter en lid van het Uitvoerend Comité verloren", zegt Liselott Blixt, die sinds 2007 gezondheidsrapporteur is voor de Deense Volkspartij en lid is van de partijleiding van de Deense Volkspartij. In een e-mail aan Morten Messerschmidt, waarvan TV 2 in het bezit is, is Liselott Blixt te wijten aan het feit dat Anders Vistesen ' s plaats op het hoofdbord de laatste druppel was. Het is een harde klap voor zowel de Deense Volkspartij als Morten Messerschmidt dat vier leden van de Deense Volkspartij ervoor hebben gekozen zich uit de partij terug te trekken, aldus politiek commentator Hans Engell. "Dit zijn een aantal belangrijke profielen die de partij verlaten. Vooral Bent Bøgsted en Liselotte Blixt hebben DF ontworpen in centrale gebieden. Dit toont aan dat de rust en samenwerking waar Messerschmidt naar streefde, niet succesvol is geweest", zegt hij tegen Ritzau. Zowel Liselott Blixt als Karina Adsbøl steunden Merete Dea Larsen als kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Met de nye mass flight in de partij, SF, radicalen, Enhedslisten en conservatieven hebben nu meer zetels in het Folketing dan de Deense Volkspartij en dus DF is de zevende grootste partij in het Folketing. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.bt.dk - Denemarken

Imran Khan geeft toe dat het buitenlands beleid van Pakistan afhankelijk is van Peking

Bron: www.bignewsnetwork.com Indonesië , 2022-02-07 01: 55: 07 , Latest Breaking News RSS feed – Big News Network [ad_1] Islamabad [Pakistan], 7 februari (ANI): De banden van Pakistan met China vormen de hoeksteen van het buitenlands beleid van Islamabad, zei de Pakistaanse premier Imran Khan, die toegaf dat het buitenlands beleid van zijn land volledig afhankelijk is van Peking.Imran Khan onderstreepte zondag dat de relatie tussen Pakistan en China "de hoeksteen van zijn buitenlands beleid" was, aangezien beide partijen hun steun betuigden over kwesties die "elkaars kernbelangen betreffen", aldus The Express Tribune.Imran Khan ontmoette zondag de Chinese president Xi Jinping in Peking."De leiders van de twee landen hebben diepgaand van gedachten gewisseld over het hele spectrum van bilaterale betrekkingen, evenals over de regionale situatie en het internationale politieke landschap", aldus een gezamenlijke verklaring na de bijeenkomst.Premier Imran prees Xi ook voor zijn Belt and Road Initiative (BRI), en zei dat de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) aanzienlijk heeft bijgedragen aan de economische en sociale ontwikkeling van Pakistan.De leiders bevestigden ook dat nauwe strategische banden en diepgewortelde vriendschap tussen Pakistan en China beproefd en tijdloos zijn. De bilaterale relatie diende het belang van beide landen en was de historische keuze van beide volkeren. De Pakistaanse kant onderstreepte dat de relatie tussen Pakistan en China de hoeksteen is van zijn buitenlands beleid en dat de hechte vriendschap met China de blijvende steun geniet van de Pakistaanse bevolking, aldus de verklaring.Islamabad gaf ook zijn steun aan China in kwesties die verband houden met het Eén China-beleid en de Zuid-Chinese Zee, die het Westen beschouwt als willekeurige regels die door Peking zijn gemaakt om zijn expansionistische benadering te bevorderen."De Pakistaanse kant sprak zijn "toewijding aan het één-China-beleid en steun aan China uit in Taiwan, de Zuid-Chinese Zee, Hong Kong, Xinjiang en Tibet", staat in de gezamenlijke verklaring."De Chinese zijde bevestigde opnieuw haar steun aan Pakistan bij het vrijwaren van zijn soevereiniteit, onafhankelijkheid en veiligheid, en bij het bevorderen van zijn sociaaleconomische ontwikkeling en welvaart", voegde het eraan toe. (ANI) [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.bignewsnetwork.com - Indonesië

[B] Verdeling en doorgeven, nationaal beleid en landbouwgronden

Bron: www.nikkanberita.com Japan , 2022-02-03 00: 29: 29 , 日刊ベリタ [ad_1] Wat landbouw en voedsel betreft, is de relatie tussen de drie partijen zo verschillend dat ik wil zeggen dat er geen tijd is dat de politici en ambtenaren niet zo verward zijn als nu op productielocaties, consumptielocaties en beleidsmakers. Ik ben aan het rollen. Op dit moment is het grootste probleem voor productielocaties de instabiliteit van de prijzen en productieomstandigheden van producten zoals rijst, groenten, fruitbomen en dierlijke producten. De wortels die de landbouw ondersteunen, zwaaien. Dit brengt, zoals ik later zal uitleggen, het fundament van de landbouwproductie aan het wankelen, en boeren maken zich zorgen dat ze in een situatie worden gedwongen waarin ze niet kunnen worden gereproduceerd zoals ze zijn. (Kazuoki Ohno) [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.nikkanberita.com - Japan

CRNADAK ADVISEERDE JONGEREN NIET ALS DODIK TE DENKEN: ‘Een dergelijk beleid heeft RS geïsoleerd. We mogen niet spelen…’

Bron: www.slobodna-bosna.ba Bosnië en Herzegovina, 2022-01-30 16: 27: 50 , Sve vijesti - RSS | Slobodna-Bosna.ba [ad_1] [{"img":"/img/vijesti/2022/01/crnadak.jpg","full":"/img/vijesti/2022/01/crnadak.jpg","caption":"Igor Crnadak (Foto: Arhiva)","bg":"345074"}] De vice-voorzitter van de PDP en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van BiH, Igor Crnadak, gaf een lezing voor de vertegenwoordigers van de Jeugdraad van de PDP van verschillende RS-gemeenten over het onderwerp internationale betrekkingen."RS heeft meer vrienden in de wereld nodig en het is niet nodig om in conflict te komen met Duitsland, de Europese Unie, de VS en andere westerse mogendheden, vooral vanwege het feit dat alle RS-instellingen hebben besloten dat onze inzet westers is en dat RS wil deel uitmaken van de Europese families', zei Crnadak. Hij zei dat RS via diplomatieke activiteiten en internationale activiteiten bruggen moet bouwen, onze mensen met de wereld moet verbinden, en geen vijanden moet uitvinden en een negatief beeld van RS in de wereld moet creëren. "RS zou het feit moeten verwelkomen dat de diplomaten van de machtigste landen Dayton respecteren en dat ze vandaag de nadruk leggen op de strijd tegen corruptie als de belangrijkste prioriteit, want dat is het grootste probleem in RS en BiH", zei Crnadak volgens een verklaring van het feest.Crnadak voegde eraan toe dat de door de SNSD geleide regering RS in talloze conflicten heeft gebracht, vele landen en individuen heeft beledigd en gekleineerd, en daar hebben wij geen enkel voordeel mee."Integendeel, een dergelijk beleid heeft RS geïsoleerd en mensen uit de leiding zijn bestempeld als slechteriken. RS heeft een sterke internationale erkenning en daar moeten we niet mee spelen, want RS wordt niet van buitenaf bedreigd, maar van binnenuit , en daarom moet het versterken van onze instellingen de belangrijkste prioriteit zijn." en de spoedigst mogelijke opname van Srpska en BiH in de Europese Unie ", concludeerde Crnadak. bezig met laden... !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '186855975471040'); fbq('track', 'PageView'); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=648985421821388"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.slobodna-bosna.ba - Bosnië en Herzegovina

Omgaan met de Russisch-Oekraïense crisis onthult een verandering in het beleid van Israël – Palestijnse ochtend

Bron: www.alsbah.net Palestina , 2022-01-29 22: 51: 05 , الصباح الفلسطينية [ad_1] Vergelijkbare artikelen Omgaan met de Russisch-Oekraïense crisis onthult een verandering in het beleid van Israël Geschreven door: dr. montgomery hor Van tijd tot tijd komen Israëlische functionarissen met verklaringen die sommigen als provocerend beschouwen, maar die dicht bij de waarheid komen, aangezien ze hebben gezegd dat Israël een ongekende horizon heeft geopend in de omvang van zijn buitenlandse betrekkingen, en dit lijkt waar te zijn . De toespraak van de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor de Israëlische Knesset verlaat mijn geest nauwelijks terwijl hij zijn heerschappij verdedigt.Een van de meest prominente punten waar hij over opschepte, is het aantal sterke internationale betrekkingen die de Israëlische diplomatie tijdens zijn bewind tot stand heeft gebracht, en hij bekeek een groot aantal van deze landen en het wordt ons geleidelijk aan de juistheid van deze bewering duidelijk en het lijkt er echt op dat de Israëlische diplomatie geen effectieve voet aan de grond heeft gekregen zonder er voet aan de grond te krijgen. Dit artikel maakt deel uit van een reeks aankomende artikelen die licht werpen op de transformatie van Israël tot een economische macht waarmee rekening moet worden gehouden, regionaal en internationaal. Dit artikel is gewijd aan het onderzoeken van de economische en handelsrelatie met Oekraïne en de redenen achter Tel Avivs neutrale houding ten aanzien van de Russisch-Oekraïense crisis. De Russisch-Oekraïense crisis benadrukt een belangrijk aspect van het succes dat de Israëlische diplomatie heeft behaald bij het samenbrengen van de verschillende tegenstellingen, en dit is niet het eerste geval. Israël heeft nauwe betrekkingen onderhouden met de meeste NAVO-landen, hoewel het daar geen lid van is.Bovendien is het erin geslaagd nauwe betrekkingen te onderhouden met alle verschillende partijen in het lopende geschil tussen China, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika De huidige en voormalige leiders, waaronder Ehud Olmert, zijn het eens geworden over een uniforme Israëlische slogan is dat "de Verenigde Staten van Amerika onze bondgenoot is en China niet onze vijand." de mate van samenwerking met Rusland, India, Zuid-Korea en andere landen, om nog maar te zwijgen van de trein van normalisatie die is ingezet.Met betrekking tot de Russisch-Oekraïense crisis heeft de Russische president Vladimir Poetin alle partijen herhaaldelijk gewaarschuwd de rode lijnen van Rusland niet te overschrijden.Rusland beschouwt de toetreding van Oekraïne - samen met Georgië - tot de NAVO als het overschrijden van de rode lijnen, en dit verbod is beschouwd als een van de constanten van het Russische beleid, beschouwt Rusland volgens verschillende bronnen Rusland als een "existentiële bedreiging" voor de NAVO als gevolg van zijn uitbreiding naar de grenzen van Rusland. Het Russische verhaal geeft aan dat er sprake is van een "belofte" van het Westen om de Sovjet-Unie om de NAVO niet uit te breiden naar het oosten na de val van de Berlijnse Muur. Waarom is Israël neutraal tussen Rusland en Oekraïne?Om deze vraag te beantwoorden, moeten we de diplomatieke betrekkingen die Tel Aviv de afgelopen periode met elke partij heeft... Lees meer

UNDP ondersteunt opleiding “Bedrijven en mensenrechten: wereldwijde trends en nationaal beleid in Kirgizië”

Bron: kabar.kg Kirgizië , 2022-01-29 14: 33: 00 , Actual news [ad_1] Bisjkek, 29 januari 2022. / Kabar /. Een driedaags seminar over "Business and Human Rights: Global Trends and National Policy in Kyrgyzstan" vindt deze dagen plaats voor het personeel van het Institute of Ombu... [ad_2] Lees dit artikel en meer van kabar.kg - Kirgizië

Beleid van rijke landen ten aanzien van klimaatprojecten (koloniaal en hypocriet) – SANA

Bron: sana.sy Syrië , 2022-01-28 19: 21: 19 , S A N A [ad_1] Londen-Sanna Een studie van het World Development Center onthulde dat rijke landen hypocriet koloniaal beleid hadden aangenomen met betrekking tot klimaatprojecten Opmerkend dat het zal leiden tot de consolidering van armoede en een toename van de CO2-uitstoot. "In de eerste twee dagen van januari was een Brits staatsburger al verantwoordelijk voor meer kooldioxide-uitstoot dan een persoon uit de Democratische Republiek Congo in een heel jaar zou kunnen produceren", aldus het onderzoek van het centrum, dat niet -profit onderzoeksinstelling gevestigd in Londen. De studie, die de enorme ongelijkheid in energieverbruik tussen rijke en arme landen aan het licht bracht, vond dat elke Brit 200 keer meer produceert en elke Amerikaan 585 keer de klimaatemissies van de gemiddelde Congolees. De auteurs van de studie zeiden dat tegen het einde van deze maand de CO2-uitstoot van een persoon die in Groot-Brittannië woont, de jaarlijkse uitstoot van burgers van 30 lage- en middeninkomenslanden zal overschrijden. "Het werk van het centrum is gedreven door het hypocriete klimaatbeleid van westerse landen, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, die hebben toegezegd te stoppen met de financiering van op fossiele brandstoffen gebaseerde projecten in ontwikkelingslanden", zegt Ewan Ritchie, beleidsanalist bij de centrum. "Onze analyse laat zien dat in slechts een paar dagen tijd de gemiddelde persoon in Groot-Brittannië meer klimaatemissies produceert dan mensen in veel lage-inkomenslanden in een heel jaar en het zou een wrede paradox zijn als landen die het minst bijdragen aan dit probleem niet toegang hebben tot energie-infrastructuur", voegde Ritchie eraan toe. Vijaya Ramachandran, directeur van energie en ontwikkeling bij het Breakthrough Institute in Californië, zei op zijn beurt dat "een algemeen verbod op projecten voor fossiele brandstoffen in arme landen een koloniaal verbod is en zal leiden tot verankering van de armoede en geen invloed zal hebben op de vermindering van CO2-uitstoot in de wereld." "Het is heel gemakkelijk voor rijke landen om de financiering van fossiele brandstoffen aan arme landen te verbieden en tegelijkertijd hun consumptie van fossiele brandstoffen te verhogen", voegde Ramachandran eraan toe, erop wijzend dat dit hypocriet en verwoestend is voor arme landen omdat ze een breed scala aan energie nodig hebben. ontwikkeling te voeden. Veel landen, waaronder enkele ontwikkelingslanden en financiële instellingen, hebben een belofte ondertekend om een ​​einde te maken aan overheidssubsidies voor internationale projecten voor fossiele brandstoffen, maar de landen zelf zullen het gebruik van fossiele brandstoffen in hun eigen land kunnen blijven ontwikkelen. fossiele brandstofprojecten die meer dan 1,6 gigaton aan potentiële broeikasgasemissies vertegenwoordigen, aangezien Groot-Brittannië licenties verleent voor nieuwe olie- en gasvelden in de Noordzee. [ad_2] Lees dit artikel en meer van sana.sy - Syrië

“Griekenland werd ons tweede thuis” | Het beleid

Bron: politis.com.cy Cyprus, 2022-01-23 02: 51: 44 , ΠΟΛΙΤΗΣ [ad_1] Marie Ages Strack Zimmerman. Een naam die voor niet-Duitsers nog moeilijker uit te spreken is in het Grieks, maar als je hem leert, blijft hij in je geheugen. 'Ik ben onschuldig,' zei Strack-Zimmermann ontwapenend. "Mijn geliefde ouders gaven me een dubbele naam en op een gegeven moment trouwde ik met iemand met een dubbele achternaam. En zo is de "tongue twister" ontstaan. Maar Marie-Agnes is meneer Strak-Zimmerman iets veel belangrijkers verschuldigd. De diepe en solide liefde voor Griekenland. Al 42 jaar. Een relatie van liefde, bewondering, bijna erotisch in de breedste zin van het woord. Maar hoe is dit gebeurd? Griekenland, familieaangelegenheid Het Duitse parlementslid in 1981 met haar man in Symi. Bijna 20 jaar later… "Mijn man kende Griekenland al van eerdere reizen. In 1980 vroeg hij me of ik wilde gaan. En we vlogen naar Athene. En met het schip deden we de klassieke route, Paros, Naxos, Ios, Santorini. Het jaar daarop breidden we de cirkel uit met de Dodekanesos, we bezochten 12 eilanden, klein en groot. En toen kwam de emotionele band met het land." Het was een moeilijke dag voor ons om elkaar te ontmoeten in haar kantoor in Düsseldorf. Oekraïens stond weer op de agenda, haar telefoon rinkelde. Online contacten met collega's en relaties. Maar dit alles verdwijnt als hij het over Griekenland heeft. Want Griekenland is inmiddels een familieaangelegenheid geworden. "Het interessante is dat we 3 volwassen kinderen hebben. Vanaf de eerste dag van hun geboorte namen we ze samen in Griekenland. En het vreselijke is dat mijn twee zoons, die nu 28 en 33 zijn, allebei hun eerste verjaardag in Griekenland vierden. Ze gaan hun hele leven naar Griekenland. Mijn oudste zoon was onlangs verloofd, ze gingen met zijn vriendin naar Griekenland, en toen ze een geschikt strand vonden, het favoriete strand van mijn zoon, vroeg hij haar ten huwelijk. Nu gaan ook onze kleinkinderen met hun ouders naar Griekenland. Onlangs, toen ik in Athene was, kocht ik een puzzel uit Griekenland in een Duitse boekhandel. We hebben het samen met mijn kleinkinderen gehaald om in Griekenland uit te zoeken waar alles is". …. op hetzelfde eiland, in dezelfde stoel met dezelfde liefde voor Griekenland In alle decennia heeft het parlementslid van de Liberale Partij Griekenland met alle middelen bezocht. Per vliegtuig, auto, boot en…. haar automaat. Drie keer. De eerste was in 2003 met een van haar zonen, toen 15 jaar oud. In 2010 ging hij met de ander via Venetië naar Igoumenitsa. Maar de langste reis maakte hij in 2015, dit moeilijke jaar voor Griekenland. 1600 kilometer. "De derde reis was een geweldige ervaring, mijn zoon had zijn eigen machine. Het was puur geluk. Vanuit Duitsland, Italië en vervolgens per schip naar Griekenland. En dan per schip naar de diepten van de Egeïsche Zee. We hadden veel geluk met het weer. Het was de tijd van het referendum. Aan elke lantaarn hing een spandoek met het gezicht van Seibel en NO.... Lees meer

Terreur steekt de kop op in Pakistan vanwege ‘gebrekkig’ beleid van premier Imran Khan: Nawaz Sharif

Bron: www.kyrgyzstannews.net Kirgizië , 2022-01-21 23: 03: 05 , kyrgyzstannews.net latest rss headlines [ad_1] Islamabad [Pakistan], 22 januari (ANI): Terrorisme steekt opnieuw de kop op in Pakistan als gevolg van het 'gebrekkige' beleid van premier Imran Khan, zei de voormalige Pakistaanse premier Nawaz Sharif vrijdag. Deze berisping volgt op een explosie in het Anarkali-gebied in Lahore, waarbij drie mensen om het leven kwamen en verscheidene anderen gewond raakten. "Ik veroordeel de explosie in Lahore en bid voor herstel van de gewonden. Door verkeerd beleid van (premier) Imran Khan heeft het terrorisme opnieuw de kop opgestoken in het land", zei de PML-N-leider in een tweet vanuit Londen, waar hij woont sinds november 2019. De Pakistaanse senatoren van de oppositie hebben vrijdag om uitleg gevraagd van de minister van Binnenlandse Zaken, Sheikh Rashid Ahmed, over de recente terroristische incidenten in het land, waaronder de explosie in Lahore op donderdag. Tijdens de zitting van vrijdag drong de oppositie er bij Senaatsvoorzitter Sadiq Sanjrani op aan om de routineprocedures op te schorten en te debatteren over de openbare orde in het land na de explosie in Lahore en de moord op een politieagent in Islamabad tijdens een vuurgevecht, meldde de krant Dawn. Eerder op donderdag veroordeelde PML-N vice-president Maryam Nawaz de explosie terwijl hij gericht was op de regering van Imran Khan. "Drie doden en tientallen gewonden bij een bomaanslag in Lhr vandaag en raad eens waar @ImranKhanPTI het over heeft in zijn propagandacelbijeenkomst? Sharifs! Wat nu? De slachtoffers de schuld geven van de tragedie", tweette Maryam. De voortdurende golf van aanvallen door de TTP spreekt van een monumentale mislukking van het beleid van de regering van Imran Khan, dat volgens experts extremisme in het land heeft aangemoedigd. Analisten zeggen dat de Pakistaanse staat opzettelijk weigerde te peilen naar de mate van affiniteit tussen de Afghaanse Taliban en de TTP en wat er zou kunnen gebeuren in het geval van een terugtrekking van de VS uit Afghanistan. (ANI) [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.kyrgyzstannews.net - Kirgizië

Monetair beleid – ECB binnenkort onder druk?

Bron: www.wienerzeitung.at Oostenrijk , 2022-01-21 18: 15: 00 , RSS-Feed Wiener Zeitung Online [ad_1] Volgens Christine Lagarde staat de Europese Centrale Bank (ECB) in principe open voor toekomstige wijzigingen in het monetaire beleid, ondanks de verwachting dat de inflatie weer zal afnemen. Op dit moment is het echter niet te voorzien dat de inflatie uit de hand loopt via een loon-prijsspiraal, zei de centrale bankier vrijdag op het online forum "Davos Agenda". De ECB verwacht dat het huidige hoge inflatiepeil geleidelijk zal afnemen. "Maar dat betekent niet dat we niet open hoeven te staan ​​voor veranderingen in de inflatievooruitzichten", voegde Lagarde eraan toe. Het monetaire beleid is afhankelijk van de gegevens. Nieuwe prognoses van de economen van de ECB worden al in maart verwacht. 'Dan kan het er anders uitzien', zei de Française. Als dat gebeurt, moet de ECB haar routekaart voor verdere monetairbeleidsmaatregelen bekijken. In ieder geval zal de ECB na het einde van de obligatie-aankopen ook andere instrumenten gaan gebruiken - renteverhogingen zijn daar een van. In december stegen de consumentenprijzen in de eurozone met 5,0 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Europa's valutawaakhonden gaan er nog steeds vanuit dat de inflatie dit jaar zal dalen. De vooruitzichten zijn echter "geplaagd met grote onzekerheid", gaf Lagarde toe. Hogere inflatie verzwakt de koopkracht van consumenten. Vasthoudend dan verwacht Inflatie en rente zijn al een jaar de grote problemen op de kapitaalmarkten. Voor Peter Brezinschek, hoofdanalist bij Raiffeisen Bank International (RBI), is de centrale vraag hoe lang de inflatie in de eurozone, aangewakkerd door aanzienlijk hogere energieprijzen en problemen met de toeleveringsketen, boven de doelstelling van twee procent van de ECB zal blijven. In ieder geval gaan hij en zijn collega Gunter Deuber, hoofd van Raiffeisen Research, ervan uit dat de oplopende inflatie langer zal aanhouden en hardnekkiger zal zijn dan eerder door de ECB werd aangenomen. Tegen deze achtergrond verwachten beiden dat de centrale bank dit jaar omdraait - met renteverhogingen uiterlijk in 2023. "De beslissende fase zal in het najaar van 2022 zijn, wanneer de ECB haar kleuren zal moeten tonen", zei Brezinschek vrijdag op een virtuele persconferentie. Vanuit zijn persoonlijke oogpunt zou er tegen het einde van het jaar een eerste renteverhoging kunnen komen, in de officiële vooruitzichten heeft Raiffeisen pas in 2023 een renteverhoging door de ECB. Monetair beleid ontkoppeld Deuber vindt het ongepast dat Europa zich tot dusver heeft losgekoppeld van de VS qua monetair beleid. Vooral omdat het economische herstel van de pandemie-gerelateerde crash van 2020 in Europa bijna hetzelfde was als in de VS. Tot december "bagatelliseerde" de ECB de inflatie, bekritiseerde Brezinschek. De Amerikaanse Federal Reserve is geleidelijk van koers veranderd, zei de RBI-expert. In tegenstelling tot de ECB heeft zij de markten al duidelijk gemaakt dat er sprake is van een inflatieprobleem op middellange tot lange termijn. "De communicatie van Fed-voorzitter Jerome Powell is duidelijk: de toegenomen inflatie vormt een bedreiging voor het doel van volledige werkgelegenheid." Net als andere marktwaarnemers verwacht Raiffeisen dit jaar vier renteverhogingen in de... Lees meer

STJEPAN MESIC HEEFT GEEN DILEMMA: ‘Er zijn ambities om het beleid van Milosevic en Tudjman te herhalen, het is een gevaar voor Europa en de wereld’

Bron: www.slobodna-bosna.ba Bosnië en Herzegovina, 2022-01-19 21: 48: 18 , Politika - RSS | Slobodna-Bosna.ba [ad_1] [{"img":"/img/vijesti/2022/01/stjepan_mesic.jpg","full":"/img/vijesti/2022/01/stjepan_mesic.jpg","caption":"Stjepan Mesiu0107","bg":"86562f"},{"img":"/img/vijesti/2022/01/stiipe.jpg","full":"/img/vijesti/2022/01/stiipe.jpg","caption":"Stjepan Mesiu0107","bg":"3b2c1e"}] De laatste president van het voorzitterschap van het voormalige Joegoslavië, Stjepan Mesic, zei vanavond in Pressing on N1 dat zijn beleid "de-germanisering" was in termen van beleid ten aanzien van BiH, en dat hij opnieuw probeerde "tudjmanisering" op het toneel te brengen .Mesic zei dat hij de gebeurtenissen in BiH en de regio volgde en dat de zaken op de meest democratische manier moesten worden opgelost."Ik volg omdat het volkomen normaal is, omdat de crisis in BiH Europa en de wereld aangaat, en daarom moet het op de meest democratische en rechtvaardige manier worden opgelost. Het is dan een beleid dat niet zal worden gevoerd in Belgrado, Zagreb, maar een beleid dat zal worden gevoerd in BiH, maar ook met de hulp van de internationale gemeenschap. Al met al is het een beetje vreemd, maar ik ga uit van het feit dat Bosnië en Herzegovina niet in het middelpunt van de belangstelling stond van de internationale gemeenschap en Europa terwijl de crises zich op andere gebieden afspeelden. Aangezien er ambities zijn om het beleid van Milosevic en Tudjman te herhalen, is het een gevaar voor Europa en de wereld. "Normaal gesproken is het gevaar voor de buurlanden, maar ook voor BiH." "Het is duidelijk dat wat Kroatië betreft, met mijn komst als president van Kroatië en de komst van Ivica Račan aan het hoofd van de regering, het een gemengde sociaaldemocratische regering was, maar we kondigden een totale de-germanisering aan. Ik zette dit beleid zelfs later voort, moet ik zeggen in de tijd van Sanader, en hij accepteerde de-germanisering. De situatie is veranderd en nu hebben we weer Tudjmanization. Dit betekent dat alles werd beslist in het kantoor van de president, in de betrekkingen met de buurlanden. We waren een semi-presidentieel systeem, maar hij was meer dan een presidentieel systeem. Alles werd beslist in zijn kantoor en daar wilden we verandering in brengen. We wilden een meerderheid in het parlement krijgen, dus hebben we een grotere groep afgescheiden van de HDZ en met de oppositie dachten we een meerderheid te kunnen krijgen. We hebben echter met één stem gefaald. Het spijt me, want we waren in staat om te blijven pleiten voor het beleid dat we wilden in het voordeel van Kroatië en zijn buren', zei Mesic.Mesic zei dat het moeilijk was om te beoordelen wie daadwerkelijk "Tudjmanization" uitvoerde, maar dat zowel Milanovic als Plenković het over één ding eens waren, en dat was steun voor Dragan Čović, die Mesić de "breker van BiH" noemde."Het is moeilijk in te schatten, en over één ding zijn ze het allebei eens, en dat is dat ze Dragan Covic steunen, dat wil zeggen de HDZ BiH. Hij is de doorbreker van BiH, wat nu heel normaal is, want het was gemakkelijk te concluderen toen Covic naar de viering van de verboden Dag van RS ging. De liefdesrelatie met Covic ging door omdat hij de... Lees meer

Wall Street-aandelenindices vallen lelijk, angstcoëfficiënt op de aandelenmarkt neemt alarmerend toe: “Weerspiegelt hoeveel onzekerheid de markt nu heeft over het monetaire beleid van de Fed”

Bron: www.kauppalehti.fi Finland, 2022-01-19 00: 12: 00 , Uusimmat | Kauppalehti.fi [ad_1] New YorkDe belangrijkste Amerikaanse aandelenmarktindices zijn dinsdag scherp gedaald, terwijl beleggers zich voorbereiden op de renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve en het strakker monetair beleid dit jaar.De 10-jarige rente op staatsschuld steeg tijdens de handel van 1,771 procent op vrijdag naar 1,847 procent. Dit is de hoogste rentestand in twee jaar.De aandelenmarkt is sinds het begin van het jaar erg nerveus. Volgens The Wall Street Journal zijn alle drie de grote indices sinds het begin van het jaar met minstens 2,5 procent gedaald. Naast zorgen over de verspreiding van de Omikron-variant, proberen beleggers de timing van de verkrapping van het monetaire beleid door de Fed te beoordelen. Financiële gigant CME Groupin volgens, stellen beleggers dit jaar vier tot vijf renteverhogingen voor, tegenover drie beleggers die dit jaar tot nu toe drie renteverhogingen voorstelden."De aandelenmarkt probeert er nog steeds achter te komen hoe snel de Fed de belangrijkste rente zal verhogen. In oktober verwachtte de aandelenmarkt dit jaar nog maar één renteverhoging en nu verwachten beleggers vier renteverhogingen", aldus de hoofdbeleggingsadviseur. officier. Edward Park financiëel bedrijf Brooks Macdonaldilta heeft gereageerd op WSJ."Dit weerspiegelt hoeveel onzekerheid er momenteel in de markt is over het monetaire beleid van de Fed", vervolgt hij.De VIX-index, of "horrorfactor", die de marktvolatiliteit meet, steeg fors nadat de aandelenmarkten sloten. De index steeg 14,6 procent tot 35,63 punten. Uitlezingen boven de 20 punten duiden op onrust op de markt.Facebook moeder bedrijf Meta Platformsin aandeel daalde 4,1 procent, streamingdienst Netflixin aandeel 2,8 procent en Google moeder bedrijf Alfabetisch C-aandeel 2,5 procent.De Dow Jones-index werd gewogen door een investeringsbank Goldman Sachs, waarvan de koers met zeven procent daalde. Het resultaat van het bedrijf bleef achter bij de voorspellingen van analisten. Net als bij andere banken werd het resultaat van de bank gedrukt door bijvoorbeeld hogere loonkosten. Het bedrijf rapporteerde na analyse $ 10,81 winst per aandeel Refinitivin analisten rekenden op een gemiddelde winst per aandeel van $ 11,76. De omzet bedroeg $ 12,64 miljard, terwijl analisten een omzet van $ 12,08 miljard voorspellen.Gaming bedrijf Activision Blizzardin de koers van het aandeel steeg 25,9 procent. Microsoft kondigde de overname aan van Activision Blizzard tegen een prijs van $ 95 per aandeel. Het totale handelsbedrag zal $ 68,7 miljard bedragen. Met de overname wordt Microsoft 's werelds derde grootste gamingbedrijf in termen van omzet, vóór alleen Tencent en Sony. Het aandeel Microsoft daalde 2,4 procent.De euro verzwakte ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat de aandelenmarkten sloten. De 10-jaarsrente op de Amerikaanse staatsschuld steeg met 1,874 procent nadat de aandelenmarkten sloten.De Dow Jones-index daalde 1,5 procent, de S&P 500-index daalde 1,8 procent en de Nasdaq-index daalde 2,6 procent. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.kauppalehti.fi - Finland

Wall Street-aandelenindices vallen lelijk, aandelenhorror neemt alarmerend toe: “Weerspiegelt hoeveel onzekerheid de markt nu heeft over het monetaire beleid van de Fed”

Bron: www.kauppalehti.fi Finland, 2022-01-18 23: 12: 00 , Pääuutiset | Kauppalehti.fi [ad_1] New YorkDe belangrijkste Amerikaanse aandelenmarktindices zijn dinsdag scherp gedaald, terwijl beleggers zich voorbereiden op de renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve en het strakker monetair beleid dit jaar.De 10-jarige rente op staatsschuld steeg tijdens de handel van 1,771 procent op vrijdag naar 1,847 procent. Dit is de hoogste rentestand in twee jaar.De aandelenmarkt is sinds het begin van het jaar erg nerveus. Volgens The Wall Street Journal zijn alle drie de grote indices sinds het begin van het jaar met minstens 2,5 procent gedaald. Naast zorgen over de verspreiding van de Omikron-variant, proberen beleggers de timing van de verkrapping van het monetaire beleid door de Fed te beoordelen. Financiële gigant CME Groupin volgens, stellen beleggers dit jaar vier tot vijf renteverhogingen voor, tegenover drie beleggers die dit jaar tot nu toe drie renteverhogingen voorstelden."De aandelenmarkt probeert er nog steeds achter te komen hoe snel de Fed de belangrijkste rente zal verhogen. In oktober verwachtte de aandelenmarkt dit jaar nog maar één renteverhoging en nu verwachten beleggers vier renteverhogingen", aldus de hoofdbeleggingsadviseur. officier. Edward Park financiëel bedrijf Brooks Macdonaldilta heeft gereageerd op WSJ."Dit weerspiegelt hoeveel onzekerheid er momenteel in de markt is over het monetaire beleid van de Fed", vervolgt hij.De VIX-index, of "horrorfactor", die de marktvolatiliteit meet, steeg fors nadat de aandelenmarkten sloten. De index steeg 14,6 procent tot 35,63 punten. Uitlezingen boven de 20 punten duiden op onrust op de markt.Facebook moeder bedrijf Meta Platformsin aandeel daalde 4,1 procent, streamingdienst Netflixin aandeel 2,8 procent en Google moeder bedrijf Alfabetisch C-aandeel 2,5 procent.De Dow Jones-index werd gewogen door een investeringsbank Goldman Sachs, waarvan de koers met zeven procent daalde. Het resultaat van het bedrijf bleef achter bij de voorspellingen van analisten. Net als bij andere banken werd het resultaat van de bank gedrukt door bijvoorbeeld hogere loonkosten. Het bedrijf rapporteerde na analyse $ 10,81 winst per aandeel Refinitivin analisten rekenden op een gemiddelde winst per aandeel van $ 11,76. De omzet bedroeg $ 12,64 miljard, terwijl analisten een omzet van $ 12,08 miljard voorspellen.Gaming bedrijf Activision Blizzardin de koers van het aandeel steeg 25,9 procent. Microsoft kondigde de overname aan van Activision Blizzard tegen een prijs van $ 95 per aandeel. Het totale handelsbedrag zal $ 68,7 miljard bedragen. Met de overname wordt Microsoft 's werelds derde grootste gamingbedrijf in termen van omzet, vóór alleen Tencent en Sony. Het aandeel Microsoft daalde 2,4 procent.De euro verzwakte ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat de aandelenmarkten sloten. De 10-jaarsrente op de Amerikaanse staatsschuld steeg met 1,874 procent nadat de aandelenmarkten sloten.De Dow Jones-index daalde 1,5 procent, de S&P 500-index daalde 1,8 procent en de Nasdaq-index daalde 2,6 procent. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.kauppalehti.fi - Finland

Dat is de reden waarom Zemmour, Le Pen en de Franse rechtervleugel dol zijn op het buitenlands beleid van Denemarken

Bron: www.information.dk Denemarken, 2022-01-18 15:42:00 , Nyheder fra Information.dk [ad_1] Denemarken is een enorm pluspunt geworden in Frankrijk. Op de Franse uiterst rechts. Hoe verder je op de vleugel komt, hoe groter de roos. In ontmoetingen met de internationale pers hebben zowel Marine Le Pen van Rassemblement National als Éric Zemmour, de ultraconservatieve presidentskandidaat rechts van Le Pen, zich de afgelopen week op zeer lovende toon uitgesproken over het Deense immigratiebeleid, dat zij zien als voorbeeld om te volgen. "De grote mensen van het kleine land verdedigen zich uitstekend", zei onder meer Zemmour naar Danmarks Radio. Zemmour is vooral blij met de Deense lijn met betrekking tot onder meer 'repatriëring van illegale immigranten, beperking van sociale uitkeringen en beperking van ingezetenen met een immigrantenachtergrond in sociale huisvesting'. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.information.dk - Denemarken