Zoek Me Nu Sociaal

Vlaams bouwmeester uit onvrede over ontwerp Boerentoren in open brief: “Waarom bestaand tot nieuw icoon transformeren?” (Antwerpen)

Bron: www.gva.be België: 2022-11-25 23: 59: 37 , Gazet van Antwerpen : Stad [ad_1] “Waarom zouden wij ons voor de herbestemming van de Antwerpse Boerentoren tevreden stellen met een Amerikaanse starchitect en een gewiekste ondernemer die kost wat kost hun stempel willen drukken op de Antwerpse skyline?”, schrijft de Vlaams bouwmeester. “Moeten we ons niet eerst met z’n allen afvragen of het wel nodig is om een bestaand icoon tot een nieuw icoon te transformeren? Wordt de Boerentoren in het voorstel van Fernand Huts en Daniel Libeskind werkelijk ‘(terug)gegeven aan de Antwerpenaar’, of wordt het overgeleverd aan de toeristische industrie?”Welke toekomst voor de Boerentoren?Bij de herbestemming van een beschermd monument als de Antwerpse Boerentoren dient met de grootst mogelijke omzichtigheid te worden gehandeld. Het voorstel van Fernand Huts en Daniel Libeskind roept in dat verband – terecht – heel wat vragen op.Architectuuringrepen beroeren zelden de publieke opinie, behalve kennelijk als het gaat over de transformatie of uitbreiding van erfgoed. Op zich is het goed dat iedereen het debat over de omgang met erfgoed aangaat. Alleen is het spijtig dat ook dit debat lijkt te polariseren in een (valse) tegenstelling: de ene groep vindt dat je in het teken van modernisering, vernieuwing en een maakbare toekomst drastisch moet durven ingrijpen. De andere groep staat huiverig tegenover verandering en meent dat erfgoed gekoesterd en bewaard moet blijven. In werkelijkheid is de kwestie veel complexer, omdat er evenveel manieren bestaan om met erfgoed om te gaan als er erfgoedgebouwen zijn. Aan het ene uiteinde van het spectrum ligt de nadruk op het in oorspronkelijke staat herstellen en voor de toekomst bewaren. Het gebouw wordt erkend in zijn cultuurhistorische waarde, als een ijkpunt in de geschiedenis. Voor gebouwen die als enige overblijven uit een vervlogen tijd of die een bijzondere uitdrukking zijn van een architectuurstijl of een unieke waarde hebben als getuigenis van een verdwenen cultuur, is dit het geschikte antwoord. Op voorwaarde dat ze goed bewaard zijn en hun sprekende karakter behouden hebben. Een nieuw programma is in dit geval niet de leidraad om het gebouw aan te passen: het programma schikt zich naar de gereconstrueerde ruimte. Met deze aanpak is niets mis, maar dit is niet het enige spoor.Het andere uiterste bestaat erin het gebouw grondig te transformeren en er een nieuwe laag overheen te leggen die er een volledig nieuw karakter en uitdrukking aan geeft. Vaak grijpt men hiervoor naar een vormentaal die expliciet de breuk opzoekt met het oude gebouw. Dat laatste wordt uitdrukkelijk geherpositioneerd, om aan te kondigen dat de dagen van dit monument voorbij zijn en er nu een nieuw tijdperk aanbreekt. Het gebouw krijgt een ander programma, afgestemd op hedendaagse noden, en de nieuwe architectuur drukt die verandering uit. Deze strategie is aangewezen bij gebouwen die hun karakter en glorie in de loop der tijd zijn kwijtgespeeld door verwaarlozing of voortdurende aanpassing.Het is echter nooit of het één of het ander. Elk erfgoedobject moet zijn plaats vinden op een waardeschaal tussen volledige restyling en maximale conservatie. Het... Lees meer

De stem van Irak | Minister van Binnenlandse Zaken van Koerdistan: ISIS is een bestaand gevaar… en daar hebben we bewijs van

Bron: www.sotaliraq.com Irak , 2021-11-30 23: 36: 00 , صوت العراق [ad_1] Vandaag, dinsdag, hernieuwde de minister van Binnenlandse Zaken van de regio Koerdistan, Reber Ahmed, zijn waarschuwing voor het latente gevaar van ISIS voor heel Irak en de regio. De minister legde deze verklaring af na twee aanvallen van ISIS in een tijdsbestek van twee dagen op de Peshmerga-troepen in de regio Karmian, naast een reeks aanslagen die plaatsvonden in verschillende Iraakse regio's. Ahmed zei tijdens een persconferentie in Erbil dat de aanwezigheid van ISIS nog steeds een bedreiging vormt voor de regio Koerdistan, Irak en de hele regio. Hij vervolgde: "Als we in de regio Koerdistan zeggen dat ISIS nog steeds een bedreiging is, hebben we bewijs om te bewijzen wat we zeggen op basis van de informatie die we hebben." Reber sprak ter gelegenheid van de 16-daagse campagne gelanceerd door de Verenigde Naties over de status van vrouwen, en zei dat de situatie van vrouwen in de regio Koerdistan totaal anders is dan in de rest van Irak en de meeste landen in het Midden-Oosten. Hij voegde eraan toe dat de negende ministeriële formatie onder leiding van Masrour Barzani veel aandacht besteedt aan de rol van vrouwen, en wijst erop dat vrouwen in de regio Koerdistan nu veiligheids-, gerechtelijke, ministeriële en andere hoge posities bekleden. Hij legde uit dat "de empowerment van vrouwen bijdraagt ​​aan de welvaart van de regio Koerdistan." Disclaimer: alle gepubliceerde artikelen geven alleen de mening van de auteurs weer Irak, Dringend [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.sotaliraq.com - Irak